Vill du bli uppringd?

Ring på 08-661 12 71 eller
använd kontaktformuläret nedan.

[contact-form-7 id="39" html_class="bli-uppringd-form"]
Senstex AB

Certifikat

Att tillverka textilier kräver stora resurser i form av fiberråvara, färger, kemikalier, vatten och energi. Textilierna ska genomgå många processteg på vägen till färdig produkt och många av dessa kan vara mycket miljöbelastande om de inte utförs på rätt sätt. Det gör att farliga ämnen kan gå ut orenat med avloppsvattnet eller med luften och skada den omgivande miljön. Hälsan kan äventyras för de som arbetar i fabriker i länder med dåliga arbetsförhållanden.


 

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval, hjälper dig att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön.

Textilier är en produktgrupp som tar otroligt mycket resurser i anspråk och har processer som är mycket miljöbelastande eftersom det används stora mängder kemikalier och färger i odling och produktion. Dessa är mycket skadliga för miljön samt för textilarbetarna, men kan även påverka vår hälsa när vi använder dem. Genom att miljömärka textilier med Bra Miljöval så hjälper vi konsumenten att hitta produkter som är bättre för vår miljö och hälsa. Märkningen är också en hjälp för företagen att nå ut med sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt, eftersom vi är en oberoende part som bedömt produkten.


 

logo-okeo

Oeko-Tex

Oeko-Tex® är ett oberoende test och certifieringssystem för textila råvaror, mellan- och slutprodukter i alla stadier av produktionen. Exempel på objekt som är berättigade till certifiering: Rå och färgade/färdiga garn, rå och färgade/färdiga tyger och stickat, färdiga artiklar (alla typer av kläder, inhemska och hemtextilier, sänglinne, frottéartiklar, textilleksaker och mer ). Oeko-Tex® testning för skadliga ämnen alltid fokusera på den faktiska användningen av textil. Ju intensivare kontakt av en produkt mot hud, desto strängare humanekologiska krav som ska uppfyllas.


 

logo-bci

Better Cotton Initiativ

Bomull är en förnyelsebar naturresurs, men bara om vi lyckas det på ett ansvarsfullt sätt. År 2005, en grupp av visionära organisationer samlades för att fundera ut vad som kan göras för att trygga framtiden för bomull. “Det måste finnas ett bättre sätt”, sa de. Det visar sig att det är. Det kallas Better Cotton.

Better Cotton Initiative ( BCI ) är en icke- vinstdrivande organisation som övervakar de globala standarderna för Better Cotton , och föra samman bomull komplexa leveranskedja , från bönderna till återförsäljare.

BCI finns för att göra den globala bomullsproduktion bättre för de människor som producerar den, bättre för miljön den växer i och bättre för sektorns framtid, genom att utveckla Better Cotton som en hållbar traditionell handelsvara.


 

logo-gots

Global Organic Textile Standard

GOTS är en märkning för ekologiska textilier och omfattar hela kedjan från skörd av råmaterial via ekologisk och socialt ansvarstagande tillverkning till slutprodukten. Fibrerna i produkterna får inte bestå av mindre än 95 procent naturfibrer som är ekologiskt certifierade. GMO-fibrer är inte tillåtna och inte heller en blandning av ekologiska och konventionella fibrer. Märkningen omfattar alla stadier efter skörd, dvs. spinning, stickning, vävning, kemisk behandling och tillverkning av kläder och hemtextilier, packning, märkning, export, import och distribution. GOTS sätter inte upp standarder för odling av ekologisk fiber. Odlare måste vara certifierade enligt internationella eller nationella standarder för ekologisk odling. Deltagare måste ha en skriven miljöpolicy. Spillvatten måste tas om hand och man måste dokumentera hela tillverkningsprocessen.


 

logo-bsci

BSCI; Business Social Compliance Initiative

BSCI är ett bevis på att man uppfyller de högt ställda internationella kraven på arbetstagarna rättigheter och hälsa. Att man följer ILO konventioner och deklarationer såsom FN’s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt riktlinjer för företag om mänskliga rättigheter enligt riktlinjer för multinationella företag enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

The BSCI Code draws on important international labour standards protecting workers’ rights such as International Labour Organization (ILO) conventions and declarations, the United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights as well as guidelines for multinational enterprises of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).


 

logo-fairtrade

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. När du väljer en Fairtrade-produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.


 

SA 8000

SA8000 är en omfattande, global och verifierbar standard för granskning och certifiering av socialt ansvar. Den riktar sig till företag, oavsett storlek som vill visa sina kunder och intressenter att de bryr sig. Kärnan i standarden är uppfattningen att arbetsplatser ska ledas på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter tillgodoses och att ledningen är beredd att stå för detta och ta sitt ansvar. Initiativtagare till SA 8000 var Social Accountability International (SAI). SAI är en ideell organisation som har som målsättning att utveckla, implementera och övervaka standarder inom området socialt ansvar.

SA 8000 är uppbyggd i linje med de välkända standarderna ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitets- och miljöledningssystem.